Sportvrienden.

We maken iedereen graag attent op het volgende:

Er geldt inmiddels landelijk een verplichte controle op de QR-code. De horeca is verplicht om bij binnenkomst te controleren op de QR-code van de bezoekers.

Het was aangekondigd als een verlichting, omdat daarmee de 1,5 meter regel komt te vervallen. Echter bij het biljarten is de 1,5 regel nauwelijks een beperking en de QR-code juist wel. Diverse spelers zijn om uiteenlopende redenen, niet in het bezit van een QR-code. En voor elke wedstrijd naar de GGD gaan voor een test is een hele opgaaf. We moeten dus verwachten dat diverse teams door de nieuwe corona regelgeving in de problemen komen. Het bestuur hoopt dat we toch de competitie wedstrijden en de pk's zoveel mogelijk door kunnen laten gaan. In geval dat iemand niet in het bezit is van een QR-code of testbewijs dan stellen we de volgende maatregelen voor:

  • Locatiehouders nemen hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft het wel of niet controleren van QR-codes.
  • Probeer een reservespeler te vinden die wel toegang heeft of laat een dubbelpartij spelen.
    Er is geen limiet op dubbelpartijen.
  • Of stel, in overleg met de tegenstander de wedstrijd uit.
    De QR-code controle geldt momenteel tot 1 november. Hopelijk wordt de maatregel niet verlengd.

Het bestuur van Het Sticht hoopt de competitie zo goed en zo kwaad als mogelijk te kunnen voortzetten, er vanuit gaande dat het aantal teams dat in de problemen komt beperkt is.  Het bestuur van Het Sticht wil verder nogmaals benadrukken dat locatie houders zelf bepalen of en hoe ze de verplichte controle gaan uitvoeren.  Voor verenigingsgebouwen geeft het RIVM een optie om het Horeca deel en het deel waar gebiljart wordt af te scheiden. Denk aan het plaatsen van paaltjes met lint ertussen.  Bij de toegang tot het Horecadeel zou dan de verplichte QR-code uitgevoerd kunnen worden en bij de rest van de ruimte niet.

Hierbij een link naar de betreffende tekst van het RIVM, kijk onder 'Sportkantines'.

Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Groet,
Bestuur Het Sticht.