Beste biljartvrienden en vriendinnen,

Het heeft er alle schijn van dat we onze geliefde sport weer in wedstrijdvorm mogen uitoefenen. Na
een hele lange tijd lijkt het er op dat Nederland bijna weer naar het oude normaal gaat.
Voor vele van ons is het een moeilijke tijd geweest. Voor ons zelf en ook in de directe omgeving heeft
iedereen wel te maken gehad met dat vervelende virus. Ik hoop dat we allemaal dit, in welke vorm
dan ook, een plaats hebben kunnen geven.

Zoals ik al schreef gaan de wedstrijden weer van start. In april hebben alle secretarissen van de
verenigingen van ons een schrijven gekregen in plaats van onder andere de wedstrijdleiders
vergadering. Daarin werd ook geschreven wanneer de sluitingsdata van de persoonlijke
kampioenschappen en de inschrijvingen van de teams bij onze wedstrijdleiders binnen moesten zijn.
Namelijk 1 juni sluiting inschrijving persoonlijk en 15 juni sluiting inschrijving teams. Zowel Jan
Veldwijk als Leon van der Pol hebben ver na die data nog inschrijvingen binnen gekregen. Hoe dat
komt zal diverse redenen hebben. De onzekerheid van ‘gaat het wel door of niet’ maar wellicht ook
de onbekendheid bij de leden van de verenigingen kunnen de oorzaak zijn. Onze wedstrijdleiders zijn
hierdoor opgezadeld met het weer opnieuw indelen en veel rondbellen.
Voor dit jaar accepteren we dit nog wel doordat er ongrijpbare, lees Corona, omstandigheden
waren. We vinden het te belangrijk dat zoveel mogelijk spelers hun wedstrijden kunnen spelen. Voor
de datum van de volgende inschrijvingen zullen we echt wat steviger vasthouden aan de
sluitingsdatum.
De concept wedstrijdkalender die mee gezonden is met de brief is inmiddels vastgesteld. Er zijn
immers geen bezwaren bij ons binnen gekomen. Zo weet iedereen wanneer er gespeeld wordt.

Voor nu wens ik iedereen een goede vakantie en ik hoop weer vele mooie wedstrijden te zien en wie
weet ook zelf te kunnen spelen.

Met sportieve groet,
Frans Elbers.